Àlex Manz

* Barcelona 9-nov-1990    † Sant Quirze 5-mar-2007
Fill de / Hijo de /
Son of Sant Quirze del Vallès

Ja fa més de nou anys...

             


Aquesta és la meva pàgina web: Dedicada a tots els meus amics, per a continuar dins dels vostres cors. Us estimo.

Esta es mi web: Dedicada a todos mis amigos, para seguir en vuestros corazones. Os quiero.
This is my web site: Dedicated to all my friends, to stay in your hearts. I love you.

Podeu enviar comentaris, fotos, idees, etc., per a publicar o millorar la web, a:
Podéis enviar comentarios, fotos, ideas, etc., para publicar o mejorar esta web, a:
You may send comments, photos, ideas, etc., for publishing or improving this web, to:

correo electrónico

Aquestes no es publicarán automàticament a la web, només si voleu.
Estas no se publicarán automaticamente en la web, sólo si queréis.
These won't be published automatically on the website, only if you wish so.

 

Visitant/e no. / Visitor no.